BGENRU
За насПроизводствоПродуктиПроучване & РазвитиеКонтакти

ОП Иновации и конкурентноспособност


„АДИФАРМ“ ЕАД е бенефициент по проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, сключен на изпълняван във връзка със сключен административен договор за БФП № BG16RFOP002-2.077-1745-C01, по процедура № BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“.

Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Обща стойност: 150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 национално съфинансиране

Разработено от Рекламна Агенция: Prodesign.bg | Prodesign.wien