BGENRU
За насПроизводствоПродуктиПроучване & РазвитиеКонтакти
Продукти
ПродуктиЛекарства с лекарско предписаниеСърдечно-съдова системаПентоксифилин Адифарм 20 mg/ml, ампули 5 ml
  Пентоксифилин Адифарм 20 mg/ml, ампули 5 ml
  Pentoxifylline /CO4AD03 /
  Лекарства с лекарско предписание
  Сърдечно-съдова система

  Активното вещество пентоксифилин се отнася към групата на метилк- сантините. Действа разширяващо на кръвоносните съдове. Разширя­ва предимно съдовете на крайниците и в по-лека степен мозъчните съдове. Подобрява кръвообращението в капилярите и снабдяването на тъканите с кислород.

  Употреба при деца и юноши: Поради липсата на данни за безопас¬ността и ефикасността на пентоксифилин не се препоръчва употреба при деца и юноши под 18 години.

  В мускула – прилага се по-рядко, като по 100 mg (1 ампула) се ин¬жектират дълбоко в мускулите на седалището 2-3 пъти дневно.

  Пентоксифилин инжекционен разтвор се прилага (във вената) или ин- трамускулно (в мускул) от квалифициран медицински персонал. Вливане във вената (инфузия) – 1 -2 пъти дневно, като 100 – 600 mg (1 -6 ампули) се разреждат в 100-500 ml физиологичен разтвор и

  Пациенти с чернодробно увреждане: При пациенти с тежко наруша¬ване на чернодробната функция е необходимо дозата да се намали индивидуално по преценка на лекаря и в зависимост от тежестта на заболяването и поносимостта.

  Вливане във вената за кратко време (инжекционно) – в легнало поло¬жение на болния като се инжектира бавно -100 mg (1 ампула) в про¬дължение на 5 минути.

  Дозата и продължителността на лечението се определят от лекуващия Ви лекар

  • Нарушения на периферното артериално и артериално-венозно кръвоснабдяване породено от диабет, атеросклероза или възпа­ление: (периодично накуцване, диабетна ангиопатия), нарушения в храненето на тъканите (като посттромботичен синдром, язви на подбедрицата, гангрена, измръзване), облитериращ тромбангиит (болест на Бюргер – Възпаление на артериите на стъпалото и под- бедрицата с образуване на тромби и запушване на съдовете.), бо­лест на Рейно (спазъм на малките кръвоносни съдове на ръцете).
  • Различни форми на нарушено кръвообращене на мозъка: мозъч­на атеросклероза, остър исхемичен мозъчен инсулт (в резултат на ограничаване или прекъсване на кръвния поток в мозъка) и състо­яния след исхемичен мозъчен инсулт.
  • Заболявания на окото, свързани с нарушаване на кръвообращени­ето на ретината и хориоидеята (тромбоза, запушване на централна­та артерия или вена на ретината).
  • Остри функционални нарушения на вътрешното ухо в резултат от нарушено кръвообращение (увреден слух, внезапна загуба на слу­ха и други).
  Разработено от Рекламна Агенция: Prodesign.bg | Prodesign.wien